Het Coronavirus en de ondernemer

Het Corona virus raakt ons allemaal en vooral voor de ondernemers betekent dit onzekere tijden.
Gelukkig zijn er toch wat regelingen waar de ondernemer gebruik van kan maken in bepaalde situaties.
Wij zullen hieronder deze regelingen in het kort beschrijven en links meegeven waar verdere informatie is terug te vinden.

BBZ uitkering ZZP (Tijdelijk versoepelde regeling bijstand voor zelfstandigen)

Vanwege de coronacrisis versoepelen de gemeentes de regeling voor bijstand voor zelfstandigen.

Elke gemeente heeft hier haar eigen aanvraag formulier voor. Voor de gemeente Utrecht dien je dit aan te vragen met je DIGID, zorg er dus voor dat u deze geactiveerd heeft. Wij kunnen middels een andere software deze werkzaamheden ook voor u uitvoeren.

De kosten om deze werkzaamheden door ons te laten uitvoeren bedragen: tussen de € 65,- en € 97,50 (dit hangt af van de aanlevering vanuit u t.b.v. de gevraagde informatie)

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting wordt vervangen door de NOW.

NOW Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Als een werkgever al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. De werkgever hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht. WTV kunt u niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Al toegekende WVT blijft deze van kracht. Bij verlenging stapt de werkgever over naar de nieuwe regeling.

Op dit moment (23 maart) kunnen werkgevers nog geen NOW-aanvraag indienen. Zodra dat mogelijk wordt zal het UWV de aanvraag afhandelen. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel. Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Voorwaarden NOW-regeling
Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

· Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
· de aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
· de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
· de regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
· de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
De kosten om deze werkzaamheden door ons te laten uitvoeren bedragen: € 130,- (dit kan afwijken als de aanvraagprocedure van de NOW complexer of uitgebreider is dan de WTV regeling)

Uitstel van belasting betalen voor ondernemers

Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Er zal dan nog aanvullende informatie aangeleverd moeten worden eventueel een verklaring van een derde deskundige (uw administrateur). Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden.

De kosten om deze werkzaamheden door ons te laten uitvoeren bedragen: € 65,- de eerste aanvraag, mocht u langer uitstel willen aanvragen dan dienen wij aanvullende informatie aan te leveren de kosten hiervoor bedragen tussen de € 65,- en € 97,50 extra.

Verlaging DGA

Door de maatregelen rondom het Corona virus is het wellicht voor u niet langer haalbaar om als DGA gebruikelijk loon uit te keren. Hiervoor dienen wij een verlaging aan te vragen.

De kosten om deze werkzaamheden door ons te laten uitvoeren bedragen: € 97,50 dit is inclusief de wijzigingen bij de salarisadministrateur door te geven. Als u deze zelf met uw salarisadministrateur oppakt kosten de werkzaamheden verlaging DGA gebruikelijk loon € 65,-.

Verlaging of terugbrengen van de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting
Door de maatregelen rondom het Corona virus is het wellicht voor u niet langer haalbaar om uw voorlopige aanslag te voldoen. Wij kunnen hiervoor een wijziging indienen.

De kosten om deze werkzaamheden door ons te laten uitvoeren bedragen: € 32,50

BBZ lening/ bedrijfskrediet

Aanvragen bij gemeente.
Maximaal krediet is € 10.157.
Uitgestelde aflossing is mogelijk.
De rente zal lager worden dan nu gebruikelijk is bij de Bbz.

De kosten om deze werkzaamheden door ons te laten uitvoeren bedragen: op basis van een offerte.

Noodloket compensatieregeling getroffen sectoren

Het noodloket is bedoeld voor zelfstandigen die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De compensatie dient als tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood. Het gaat om een eenmalige gift van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te compenseren.
Voorwaarden:
Geen omzet als gevolg van de coronacrisis.
Doorlopende vaste bedrijfslasten of gedane investeringen.
Fysieke inrichting buitenshuis. (Over deze definitie gaan we nog in gesprek met het ministerie).

Een voorbeeldsituatie van een van onze trouwe leden, die ons vandaag per mail werd gezonden: Ik ben zzp’er en heb een yogastudio in Amsterdam en ben daarmee één van de getroffen sectoren omdat alle sport-en fitnessclubs (sportaccommodaties & sportinrichtingen) per afgelopen maandag voor tenminste 3 weken zich verplicht hebben moeten sluiten. Dit betekent voor mij per direct € 0 inkomsten terwijl al mijn vaste kosten doorlopen zoals de huur van de studio (erg hoog in Amsterdam!) en alle vaste lasten voor de studio e.d., laat staan mijn eigen huur van mijn privé woning en kosten van eigen levensonderhoud, die komen er ook nog bij!
Dit is een goed voorbeeld van een situatie die volgens ons voldoet aan alle criteria.

De kosten om deze werkzaamheden door ons te laten uitvoeren bedragen: € 130,- (dit kan afwijken, maar kunnen deze inschatting pas maken zodra de aanvraagprocedure bekend is)

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees privacy policy

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Lees hier ons cookie en privacy beleid

Sluiten